beauty poetry

4 teksty – auto­rem jest beauty poet­ry.

Cza­sami so­bie myślę, że ludzie to pier** ro­boty zap­rogra­mowa­ne po to by up­rzyk­rzać nam życie . .

*curdek 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2015, 05:07

***

No­wy dzień,
tak piękny epi­tet.
Ty­le w nim blas­ku, nadziei.
Dob­ry­mi chwi­lami się on dzieli.
Gdy widzę go za­pomi­nam o całym świecie,
'Ile tak pat­rzeć so­bie w oczy tyl­ko możecie?'
Zno­wu noc.
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 grudnia 2012, 14:34

Fon­tanny praw­dy mogą być czys­te. Jej stru­mienie są za­mulo­ne błotem i przepływają przez ta­kie ka­nały sprzeczności, że praw­da mu­si często żeg­lo­wać po fik­cji.


*Geor­ge Byron 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2012, 23:23

Ra­ny się goją, lecz bliz­ny po nich zos­tają już do końca życia.. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 18 sierpnia 2012, 10:56
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność